يكشنبه 27 مرداد 1398
کبریت ستاره ممتاز
اخبار و تازه ها


سال نو مبارک

 

صنعت کبریت یکی از صنایع قدیمی ایران است و قدمت آن به بیشتر از یک قرن می رسد.

در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یک شرکت روسی با مشارکت امین الملک اولین کارگاه کبریت سازی را در تهران دائر کرد که پس از مدت کمی برچیده شد.
اصولا شهر تبریز را باید مادر این صنعت در ایران دانست چرا که هنوز هم بزرگترین واحدهای تولید کبریت در این شهر فعال و در حال تولید هستند. (بيشتر ...)